Giáo viên năng khiếu

Môn Thể Dục Nhịp Điệu

 nhip-dieu

 

Cô Trần Thị Mộng Trâm

tran-thi-mong-tram

 

Cô Diệp Thị Kim Loan

diep-thi-kim-loan

 

Cô Trương Huệ Nhàn

truong-hue-nhan

 

Môn Vẽ

Thầy Nguyễn Ngọc Thành

ve-Nguyen-ngoc-thanh

 

Cô Đỗ Thị Kim Lài

do-thi-kim-lai

 

Cô Bùi Liên Hương

bui-lien-huong

 

Môn Võ Thuật

Thầy Lê Văn Tâm

le-van-tam