Giáo viên anh văn

Mr. Radu Gauruta

mr-Radu

 

Mr. Marco Wampach

Mr-Marco

 

Ms. Mary Sanchez và Mr. Radu Gauruta

Ms-Mary-Mr-Radu

 

Mr. Bartosz Sikorski

mr-Bartosz

 

Ms.Teodora C.Pantaleon

ms-Teodora

 

Các giáo viên Anh văn người Việt

vietnamese1

vietnamese2