Đội ngũ giáo viên

  • Đội ngũ giáo viên đạt trình độ Cao đẳng SPMN, Đại học SPMN, có kinh nghiệm làm việc tại trường mầm non ít nhất 3 năm. Đối với Giáo viên chủ nhiệm đều có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên.
  • Bảo mẫu đều đã qua lớp đào tạo.
  • Đội ngũ giáo viên, bảo mẫu giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, yêu nghề, tận tâm và yêu thương bé.

 

Đội ngũ Quán lý và giáo viên.

1

3

 

Đội ngũ giáo viên và bảo mẫu.

2

4