Lớp học

 Quy mô 18 lớp học, các lớp học rộng rãi, với diện tích trung bình mỗi lớp là 55m2, có nhà vệ sinh riêng biệt. Các lớp được trang bị máy lạnh và đầy đủ đồ dùng, đồ chơi.

lop-hoc-1

 

 

lop-hoc-2

lop-hoc-4

 

 

lop-hoc-5

 

 

lop-hoc-6