Bếp ăn

Bếp ăn được trang bị đồ dùng hiện đại, xây dựng theo quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

bep-an-1

Cô cấp dưỡng đang tính toán, phân chia khẩu phần cho các bé.

 

bep-an-2

Phân phối thức ăn chuẩn bị chuyển đến các lớp.

 

bep-an-3

bep-an-4

bep-an-5