Kỹ năng sống

    - Việc trang bị kiến thức thức và kỹ năng sống cho bé luôn được nhà trường quan tâm hàng đầu.

    - Nội dung giáo dục kỹ năng sống được lồng ghép tích hợp trong từng hoạt động hàng ngày của bé. Bé được trải nghiệm thực tế để làm giàu vốn kinh nghiệm sống, được trang bị những kỹ năng sống như: Kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng ứng xử khi có cháy, kỹ năng khi tham gia giao thông, kỹ năng hợp tác, chia sẻ, kỹ năng làm việc nhóm…nội dung phù hợp theo từng độ tuổi của bé.

ky-nang-1

ky-nang-2

ky-nang-3

ky-nang-4

ky-nang-5

ky-nang-6

ky-nang-7

ky-nang-8