Chế độ tuyển sinh

Tuyển sinh: Trường nhận bé từ 13 tháng tuổi đến 5 tuổi vào mọi thời điểm trong năm.

Lứa tuổi Nhà trẻ: Nhà trường nhận bé từ 13-36 tháng tuổi

- Hồ sơ xin nhập học gồm:

+ Đơn xin nhập học.
+ Phiếu điều tra tâm lý trẻ.
+ Phiếu khám sức khỏe.
+ Phiếu theo dõi sức khỏe (lịch tiêm chủng của bé).
+ Bản sao khai sanh.
+ Bản sao hộ khẩu.

Dành cho trẻ lứa tuổi Mẫu giáo: Nhận bé từ 3-5 tuổi

- Hồ sơ xin nhập học gồm:

+ Đơn xin nhập học.
+ Phiếu khám sức khỏe.
+ Phiếu theo dõi sức khỏe (lịch tiêm chủng của bé).
+ Bản sao khai sanh.
+ Bản sao hộ khẩu.